Testimonials

Nederlands, een taal van kansen!

Hoe beter je taal, hoe meer kansen je krijgt in de maatschappij.

Ontdek hier via een aantal getuigenissen welke kansen je krijgt door een taal te spreken.

Isaac Kimeli: "Een taal is heel belangrijk"

Isaac Kimeli woont in Beersel en is een atleet van Keniaanse origine die bij zijn grootouders woonde nadat zijn moeder naar België was verhuisd toen hij vier was. Na de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers ging hij naar school in Halle. Isaac vindt het belangrijk om Nederlands te spreken in familiale én vrijetijdscontext.

Ismaïl Ben Hadi: "Ik volg lessen Nederlands om een betere trainer te zijn"

Ismaïl is voetbaltrainer van 6-jarigen bij KV Zuun en nam deel aan een verkort NT2-traject ‘Voetbaltraining geven in het Nederlands’. Hierdoor leerde hij de voetbalspecifieke woordenschat en kon hij zijn Nederlands verder oefenen tijdens het geven van de trainingen.

Ish Aït Hamou: "Een taal is uitgevonden om te kunnen communiceren"

Ish is een verhalenverteller uit Vilvoorde en spreekt meerdere talen. De kern van waarom een taal is uitgevonden, is niet zozeer om er goed in te zijn… De kern blijft de communicatie. Taal is iets wat je dichter bij mensen kan brengen en meestal kan dat je heel gelukkig maken. Ish getuigde in 2019 als ambassadeur voor de week van het Nederlands (weekvanhetnederlands.org) .

Jaan Dehantschutter: "Een sportclub is meer dan sport alleen"

Jaan woont in Halle en bouwt als vzw ‘de Rand’-medewerker mee aan gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Vanuit zijn ervaring als integratie-ambtenaar wist hij een duidelijke visie te ontwikkelen op de rol van sportclubs die hij naar aanleiding van het Boest!-traject in Beersel deelt. Heb je als club of lokaal bestuur interesse in deskundige begeleiding rond talendiversiteit in de sportclub? Bekijk de info op boestjesportclub.be of neem contact via boest@derand.be

Sergiu Coroi: "Als je wil groeien in België, moet je sowieso Nederlands spreken."

Sergiu heeft Roemeense roots en kwam in Vlaanderen wonen. Meteen volgde hij een cursus Nederlands en dankzij zijn kennis van de taal kon hij doorgroeien tot verzekeringsmakelaar. Nu stelt hij in zijn kantoor in Dilbeek 34 mensen te werk. Sergiu zegt dat als je veel contact hebt met een publiek, je echt een rol kan spelen om mensen aan te moedigen om Nederlands te gaan studeren. (bron: RingTV)