Nederlands leren en oefenen? Dat doen we samen!

In de sportinfrastructuur komen elke dag veel mensen. Je hoort er soms verschillende talen: bij de sporters, bij de supporters, bij de bezoekers … De campagne ‘Samen scoren met Nederlands’ stimuleert het gebruik van het Nederlands in de vrije tijd. Een taal leer je door ze te oefenen en te gebruiken. Wie Nederlands leert moet oefenkansen krijgen. Dat kan ook op en naast het sportterrein.

De Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeentebesturen voeren een beleid dat het gemeenschapsleven in de regio versterkt. Het stimuleren van het Nederlands als verbindende taal vormt daar een belangrijk onderdeel van.

 

Iedereen is welkom!

Hoe gebruikt Ish het Nederlands?

In 2019 was Ish ambassadeur van ‘de Week van het Nederlands’. Dit is een ingekorte versie van een video die daarvoor werd opgenomen.

Taal maakt deel uit van je identiteit. Weten wie je bent en waar je vandaan komt, geeft je de kans om te ontwikkelen tot een wereldburger. Hoe beter je een taal of talen begrijpt en spreekt, hoe meer kansen je krijgt in de maatschappij.